Her finder du de mest almindelige fejl, der kan opstå.
Held og lykke med fejlfindingen!

 

Motoren starter ikke/motoren får ikke benzin
 

Problem

Afhjælpning

Benzinhanen lukket

Åben for benzinhanen

Ingen benzin i tanken

Fyld benzin på

Benzinslangen klemt

Udskift benzinslangen

Karburatordyserne stoppet

Rens karburatoren

Filteret i benzinhanen tilstoppet

Rens filteret og tanken

Lufthullet i benzindækslet stoppet

Rens lufthullet

Svømmeren eller nåleventilen har sat sig fast i lukket stilling

Løsnes, rengør også svømmer og rens bunden af svømmerhuset

Motoren får for meget benzin
 

Problem

Afhjælpning

Karburatoren er tippet for meget

Skru tændrøret ud og tør det omhyggeligt. Drej motoren rundt f.eks. ved at træde på kickstarteren for at udlufte forbrændingsrummet.

Svømmeren utæt

Udskift svømmeren

Nåleventilen lukker ikke pga. skade eller slid

Ventil og evt. ventilsæde udskiftes

Tilstoppet luftfilter

Rens filteret

Chokeren har sat sig fast i lukket stilling

Kontroller chokerens funktion

Ingen gnist på tændrøret
 

Problem

Afhjælpning

Tændingskablet er beskadiget eller sidder løst

Skift kablet eller prøv at sætte det fast

Fejl på tændspole og/eller kondensator

Afprøv og skift ud hvis nødvendigt

Afbryderkontakterne brændte eller olierede

Rens kontakterne og kontroller kontaktafstanden

Tændrøret olieret, sodet eller beskadiget

Rens røret og kontroller elektrodeafstand og varmetal

Dårlig forbindelse mellem tændrør og tændrørshætte

Skift tændkabel eller tændrørshætte

Overslag i højspændingsudtaget ved motoren

Udskift gummikappe og tændkabel

Fejl ved stopknappen

Udskift kontakten

Kortslutningsledning beskadiget

Isoler eller udskift ledning

Not eller notgang er beskadiget, så svinghjulet har drejet sig på krumtapakslen

Afmonter svinghjulet og udskift noten, evt. må både hjul og krumtapaksel udskiftes

Afbryderarmen har sat sig fast

Poler akseltappen med fint smergellærred/sandpapir

Andre fejlmuligheder
 

Problem

Afhjælpning

Start- og dekrompessionsventil forkert indstillet

Juster til korrekt indstilling, kontroller at dekompressionsventilen er tæt

Stempelringene er knækket

Monter nye ringe/evt. nyt stempel

Tændrør sidder løst

Tændrøret faststrammes

Stempel og cylinder stærkt slidt

Kontroller slitagen og reparer eller udskift cylinder og stempel

Stempel har revet i cylinder

Poler stempel og cylinder, udskift hvis det er nødvendigt

Toppakningen utæt

Udskift toppakningen og kontroller, at topstykket er plant

Motoren trækker falsk luft

Kontroller pakninger på cylinder og krumtaphus samt tætningsringe, udskift hvis nødvendigt

Vand i karburatoren

Rens karburator

Karburatoren sidder løst

Spændes efter, kontroller gevind

Motoren er vanskelig at starte når den er varm
 

Problem

Afhjælpning

Defekt tændspole og/eller kondensator

Afprøv delene, udskift hvis nødvendigt

Svømmeren er utæt eller har sat sig fast

Udskift svømmeren eller kontroller at svømmernålen ikke er beskadiget og at svømmerhuset bund er rent

Karburatoren forkert indstillet

Rens og juster karburatoren

Motoren går uregelmæssigt eller går i stå
 

Problem

Afhjælpning

Motoren utæt og suger falsk luft

Kontroller alle pakninger og udskift hvis nødvendigt

Tændrøret sidder løst

Spænd efter

For lidt benzin i tanken eller benzinslange tilstoppet

Rengør slange, filter og hane

Hovedysen tilstoppet

Rens karburatoren

Tændkablet sidder løst eller er beskadiget

Spænd fast eller udskift

Tændrørets elektroder sodede eller brændte

Rens eller udskift tændrør

Tændrørets isolator revnet

Udskift tændrøret

Forkert tændingsindstlling

Juster tændingsindstllingen

Kontakterne olierede eller brændte

Rens og poler, kontroller afstanden

Luftfilteret stoppet

Renses

Strålespids forkert indstillet

Stilles under kørsel med fuld gas

For stor eller lille hovedyse

Skift til rigtig dyse

Svømmernåeln sætter sig fast

Skift nål og kontroller nålens sæde

Karburatorspjældet slidt

Skift spjæld og kontroller slitagen i karburatoren, udskift evt. karburatoren

Stemplet har revet i cylinderen

Poler stempel og cylinder, evt. udskift

Tændspole defekt

Udskift

Kondensator defekt

Udskift

Motoren trækker dårligt
 

Problem

Afhjælpning

Motoren er sodet

Rens motoren, især udstødningssystemet

Motoren suger falsk luft ved cylinder, karburator eller krumtaphus

Kontroller pakninger og at alle skruer og bolte er spændte

Luftfilteret stoppet

Rens luftfilter

Benzinslangen tilstoppet

Rens slange, filter og hane

Karburatoren tilstoppet

Rens karburatoren

Krumtapakslingen utæt på transmissionssiden (motoren ryger)

Skift tætningsring

Stempelringene er brænt fast i sine riller

Løsn ringene og rens rillerne, monter evt. nye stempelringe

Fejl i tændingssystemet

Kontroller kontakter, tændspole og kondensator

Tændrøret har for lavt varmetal

Skift til korrekt eller nærmeste højere varmetal

Lufthullet i benzindækslet stoppet

Rens benzindækslet

Motoren bliver for varm
 

Problem

Afhjælpning

Snavs mellem køleribbene

Rens cylinder og topstykke

For lille hoveddyse

Skift til en større

For sen tænding

Juster tændingsindstillingen

Tilstoppet udstødningssystem

Renses

Tændrør med for lavt varmetal

Skift til korrekt eller nærmeste højere

Forkert olie eller forkert blandingsprocent

Tøm tanken og fyld op med rigtig oliekvalitet og blandingsprocent

Motoren går i 4-takt
 

Problem

Afhjælpning

For stor hoveddyse

Skift til mindre

Hul på svømmeren

Udskiftes

Svømmernål eller dens sæde beskadiget

Renses

Defekt tændrør

Renses eller udskiftes

Forkert tændingsindstllling

Juster kontaktafstand og tændingsindstilling

Tilsodet udstødningskanal, udstødningsrør og lyddæmper

Sodrens motor og udstødningssystem

Forkert karburatorindstilling

Juster karburator ved varm motor

Motoren løber løbsk
 

Problem

Afhjælpning

Karburatorspjældet har sat sig fast

Udskift eller poler forsigtigt med fint smergellærred

Koblingen fedter

Juster koblingen, udskift evt. lameller og trykfjedrer

Gaskablet strammet for hårdt

Løsnes

Forkert karburatorindstilling

Løsnes

Karburatoren sidder løst

Spænd efter

Motoren slår tilbage (karburatorknald)
 

Problem

Afhjælpning

For sen tænding

Kontroller fortændingen

Stempelringene fastbrændte i sine riller

Løsn stempelringene og rens rillerne, isæt evt. nye ringe

Forkert kontaktafstand

Kontroller og juster kontakterne

Afbryderarmen går trægt

Udskift eller poler med fint smergellærred

Motoren får for lidt benzin

Kontroller dyserne, rens karburatoren

Karburatoren sidder løst

Udskift pakning, spænd karburatoren fast

Tændrøret har for lavt varmetal

Skift til korrekt eller nærmeste højere

Motoren får falsk luft

Kontroller pakninger ved cylinder og krumtaphus

Tændkablet er løst eller dårligt isoleret

Sæt kablet fast, evt. udskift

Tændrøret sætter stift

Rens tændrøret og kontroller elektrodeafstanden og olieblandingen

Defekt kondensator

Udskift

For stort benzinforbrug
 

Problem

Afhjælpning

Utæt karburator

Rens karburatoren og udskift evt. svømmeren

For stor hoveddyse

Skift til en mindre

Tilsodet udstødningssystem

Renses

Forkert karburatorindstilling

Justeres

Utætte pakninger ved topstykke og cylinderfod

Udskiftes

Luftfilteret tilstoppet

Renses

Chokeren har sat sig fast i lukket stilling

Justeres

Motoren banker
 

Problem

Afhjælpning

Glødetænding og tilsodede kanaler i cylinderen

Sodrens motoren, udskift evt. tændrøret til nærmeste højere varmetal

Forkert tændingsindstilling

Justeres

For mager benzinblanding

Justeres

Snavsede køleribber

Rens cylinderen

Kraftig slitage på stempelpind eller stempelpindsleje

Udskiftes

Slidt plejlstangsleje

Hovedrepareres

Slidt cylinder og stempel

Udskiftes

Motoren vil rive (sætte) sig
 

Problem

Afhjælpning

Forkert brændstofsblanding

Skift til rigtig blanding

Stempelringene brænder fast

Løsn ringene, rens rillerne, skift evt. til nye ringe

Tændrøret ikke tilspændt

Spænd efter

Forkert karburatorindstilling

Justeres

Tændrør med for lavt varmetal

Udskift til nærmeste højere varmetal

Udstødningskanal og udstødningssystem tilsodet

Renses

Motoren kan ikke komme op i høje omdrejninger
 

Problem

Afhjælpning

Kontaktarmen river på sin aksel

Poler akslen med fint smergellærred

For tidlig tænding

Juster tændingen

Udstødningskanal og udstødningssystem tilsodet

Renses

Forkert karburatorindstilling

Justeres

Luftfilteret tilstoppet

Renses

Motoren kan ikke gå i tomgang
 

Problem

Afhjælpning

Tomgangsskruen stillet forkert

Justeres

Karburatoren sidder løst

Spænd efter

Motoren suger falsk luft

Kontroller pakninger og tætningsringe

Tændrøret slidt

Juster elektrodeafstand eller udskift

Gasspjældet slidt

Udskiftes

Karburatoren svømmer over

Kontroller svømmer, svømmernål og sæde, udskift hvis nødvendigt

Motoren standser pludseligt
 

Problem

Afhjælpning

Ingen benzin i tanken

Påfyld

Tændrøret sætter stift

Renses

Tændkablet er sprunget af

Sæt det på igen

Vand i magneten

Tør magneten, rens kontakterne

Snavs i benzinslange og filter

Renses

Defekt kondensator

Udskiftes

Defekt tændspole

Udskiftes

Utæt toppakning

Udskiftes, tjek at topstykket er plant

Fejl på stopknappen eller ledningen

Repareres eller udskiftes

Svinghjulet sidder løst på akslen

Skift kile, udskift evt. både svinghjul og krumtap

Koblingen fedter
 

Problem

Afhjælpning

For lidt spil i koblingskablet

Justeres

Slidte lameller

Udskiftes

For små eller dårlige fjedrer

Udskiftes

Frikoblingsarmen ved motoren har for lille frigang

Justeres

Koblingen kobler ikke ud
 

Problem

Afhjælpning

For stor frigang i wiren

Justeres

Forkert gearolie

Skift til rigtig olie

Frikoblingsarmen ved motoren har for stor frigang

Justeres

Gearene går ikke ind som de skal
 

Problem

Afhjælpning

For stor frigang i koblingswiren eller for stor frigang på frikoblingsarmen ved motoren

Justeres

Gearwiren forkert indstillet

Justeres

Forkert gearolie

Skift til rigtig gearolie

Gearmekanismen fejlindstillet

Justeres

Lysanlægget virker ikke
 

Problem

Afhjælpning

 

Kontroller pæren med et batteri

Pæren sidder løst

Kontroller fatningen

Dårlig kontakt med pærens poler og kontaktmetallet

Poler kontakt med fint smergellærred og kontroller at polerne berører kontaktmetallet

Ledningsbrud

Isoler eller skift til ny ledning

Fejl i omskifteren

Kontroller ledningsforbindelserne

Dårlig stelforbindelse i lygten

Rengør for oxyddannelser og kontroller stelforbindelsen

Dårlige bremser
 

Problem

Afhjælpning

Slidte bremsebelægninger

Udskiftes

Olierede bremsebelægninger

Rens i benzin, er det ikke nok, så byt til nye bremsebelægninger

Bremsenøglen slidt eller rustet fast

Løsn armen, rengør og smør sparsomt med olie, udskift hvis nødvendigt

Tændrøret slidt

Juster elektrodeafstand eller udskift

Gasspjældet slidt

Udskiftes

Karburatoren svømmer over

Kontroller svømmer, svømmernål og sæde, udskift hvis nødvendigt

1