Sommer 2002
Frida 26-03-2005
Frida 27-03-2005
Frida 18-07-2005
Frida og Siv 2005-2006